KDU.breadcrumbs.homeAktuálně Aktuality 2018 Tradiční setkání u památníku PTP
Zpět

Tradiční setkání u památníku PTP

Přidáno 15. 9. 2018
Ilustrační foto
Tradiční setkání u památníku Pomocných technických praporů (Vojenských táborů nucených prací) ve Svaté Dobrotivé – Zaječově dne 13. září 2018

Pomník 52. pomocnému technickému praporu byl v Zaječově odhalen 4. října 2001 z iniciativy Svazu PTP – VTNP a Vojenských lesů a je umístěn nad svatodobrotivským klášterem. Pomník, jehož autorem je architekt Jiří Rathouský, tvoří na kamenech umístěné dvě bronzové desky. První nese označení místního PTP (v podobě vojenské výložky), druhá nápis připomínající jeho historii (Wikipedie).

Od té doby se každoročně u památníku koná vzpomínková slavnost na politicky nespolehlivé brance, kteří byli povoláni k výkonu vojenské služby do PTP, kde pracovali v těžkých podmínkách v dolech, na stavbách aj.

Jedinečnou akci podporuje místní zastupitelstvo, Ministerstvo obrany ČR, organizace PTP a další subjekty.
 
 

Letos se po prvé slavnosti zúčastnila větší skupina členů SKS a zástupce Združenia kresťanských seniorov Slovenska. Naši zástupci většinou přijeli autobusem, který byl vypraven pro členy PTP z Prahy. Rovněž ze Slovenska bývá každoročně vysílán autobus.  Po mši svaté v kostele (u oltáře asistoval člen výboru SKS jáhen Pavel Urban) následoval pietní akt pokládání věnců k pomníku a  projevy zástupců jednotlivých organizací. Slavnostní  atmosféru podtrhla i účast vojska včetně posádkové hudby. Za naši organizaci SKS vystoupila předsedkyně L. Němcová; ve svém projevu zdůraznila, že mezi našimi členy jsou i bývalí členové PTP, kteří prožili dobu 50-ých let a mohou přinést mladé generaci autentické svědectví. Naše národní historie někdy bývá dezinterpretována či ignorována, a proto události po r. 1948 musíme stále připomínat.
 
Program  pokračoval v Lidovém domě diskusí a vzpomínkami účastníků. Předsedkyně SKS představila Ing. Ondreje Tunegu, zástupce ZKS Slovenska, který podal svědectví o III.odboji na Slovensku. Žurnalista Radek Gális prezentoval knihu rozhovorů “Černí baroni od Černé věže”, která právě vychází v Českých Budějovicích.
 
Závěr dne byl věnován návštěvě Muzea Středních Brd ve Strašicích. Část expozice je věnována vojenské historii a určitě stojí za zhlédnutí.
Lidmila Němcová