Naši lidé

Mgr. Nina Nováková
předsedkyně SKS
Ing. Karel Tomek
1. místopředseda SKS
Jaroslav Hulák
2. místopředseda SKS
JUDr. Václav Roubal
čestný předseda SKS
Doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.
místopředsedkyně ESU