Kontakty

Úřední hodiny:
Výbor SKS se schází na adrese sídla každý první čtvrtek v měsíci (kromě července a srpna).

Číslo účtu SKS: 261 841 502/0300, IČ: 265 47 902
Adresa:
Sdružení křesťanských seniorů
Palác Charitas
Karlovo nám. 5
128 00  Praha 2
tel. 
+420 226 205 111

Kontaktní osoby

předsedkyně SKS

Nina Nováková
737209760

čestný předseda SKS

Václav Roubal
+420 603 264 475

1. místopředseda SKS

Karel Tomek
+420 734 100 831

2. místopředseda SKS

Jaroslav Hulák
+420 602 646 755

členka výboru SKS

Lidmila Němcová
+420 602 220 322

člen výboru SKS

Jan Kasal
+420 604 767 209

člen Výboru SKS

Pavel Urban
+420 272 911 264

tajemnice výboru SKS

Hedvika Pánková Nejedlá
737209715

předsedkyně Kontrolní komise SKS

Karla Vrlová
+420 724 808 891

člen Kontrolní komise SKS

Jaroslav Škoch
+420 774 605 705

členka Kontrolní komise SKS

Jiřina Švejdová
+420 606 486 848

členka Kontrolní komise SKS

Marie Volmanová
+420 737 648 685

poradce SKS

Stanislav Kodys
+420 608 970 229

poradkyně SKS

Dagmar Koutská
+420 776 412 454