Teplice

Klub SKS Teplice
V pátek 10.5.2024 uspořádali společnou pouť do České Kamenice senioři z SKS Teplice, Děčínsko a přidali se poutníci z partnerského města Heidenau - info ZDE
29. února 2024 proběhlo v Teplicích společné setkání klubů SKS Teplice a SKS Děčínsko - fotografie ZDE
Dne 19.7.2023 zveme na pouť k Pánu Ježíši do Kralup nad Vltavou a Úžice - info ZDE
14. února 2023 proběhlo v Děčíně Společné setkání klubů SKS Teplice a SKS Děčínsko - fotografie ZDE

Setkání v Děčíně 10. ledna 2023

Ludmila-Sumova.jpg
Ludmila Šumová
předsedkyně nově založeného Klubu Děčínsko
Michaela-Hrebickova.jpg
Michaela Hrebíčková (Klub SKS Teplice)
Rozalie-Kolaciova.jpg
Rozálie Kolaciová (Klub SKS Teplice)
 
Dana-Grunertova.jpg
Dana Grunertová (Klub SKS Teplice)
 
Jarka-Kolafova.jpg
Jarka Kolafová (Klub SKS Teplice)
SKS-Teplice.jpg
Společná fotografie4. ledna 2023

Dana-Grunertova-nova-clenka-SKS.jpg
Nová členka Klubu SKS Teplice - PhDr. Dana Sofie Grunertová, její přihlášku do SKS byla podána zároveň s přihláškou Ludmily Šumové Doc. Lidmile Němcové 25. října 2022 před zahájením členské schůze SKS v Charitasu.
P-Vojtech-Glogar.jpg
Salesián P. Vojtěch Glogar, nový člen komunity salesiánů v Teplicích. Bude spolupracovat s Klubem SKS Teplice.
   
clenky-SKS-Teplice-01.jpg
clenky-SKS-Teplice-02.jpg
Členky klubu SKS Teplice Členky klubu SKS Teplice
 

12. září 2022 
Účast v divadle v Ústí nad Labem na opeře Rusalka. Pořádáno ke Dni seniorů KRS Ústeckého kraje. 

21. zaří 2022
Na pozvání paní Ludmily Šumové návštěva Benešova nad Ploučnicí. Paní L. Šumová nás provázela celým dnem. Za vše jí děkujeme.
Právě v tento den se otevíral nově zrekonstruovaný dům - “Centrum dětí a mládeže”. Byly jsme provedeny celým zařízením, včetně pohoštění. Prohlédly jsme si zámek,
v místním kostele jsme se společně pomodlily a zazpívaly, na varhany přišel zahrát manžel paní L. Šumové. 
Domů jsme si odvážely mnoho hezkých zážitků,
mnoho radosti a těšíme se na další setkání.
Michaela Hrebíčková

Teplice-Sumova.png

V úterý 12. července 2022 jsme se ráno sešli na vlakovém nádraží v počtu 11. osob. Silně převažovaly ženy nad jedním mužem. Následně jsme odjeli na malou pouť do Brandýsa n. Labem – Staré Boleslavi. Kostel sv. Václava, místo mučednické smrti sv. Václava, jsme si prohlédli i s výkladem. Kostel Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém je uloženo Palladium země české, na nás udělal právě tak velký dojem jako kostel předešlý, paní průvodkyně nás seznámila s celou historií. Zámek v Brandýse n. Labem mnohé z nás účastnic navštívili poprvé. I zde se nám moc líbilo. Stačili jsme se i naobědvat a popovídat si u jídelních stolů v jedné z místních restaurací. Velký dík patří paní Nině Novákové, poslankyni poslanecké sněmovny a zastupitelce Středočeského kraje a také člence SKS, za její pomoc a přínos pro tuto naši pouť. Velice nás tímto potěšila. Prožili jsme krásný den s mnoha duchovními zážitky. Vzpomínat budeme i na cestu vlakem, na nádhernou krajinu podél řeky Labe za krásného počasí.
Michaela Hrebíčková

Klub SKS Teplice v Čechách - červen 2022
18. června 2022 společná účast v klášterním kostele v Oseku na děkovné mši svaté, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Kostel prošel rozsáhlou rekonstrukcí, nyní je opět otevřen veřejnosti.
V kostele v nedalekém Jeníkově se 22. června 2022 konal benefiční koncert na podporu projektu přestavby hospodářských budov v areálu jeníkovské fary. Na piano zahrála nevidomá Ráchel Skleničková, zazpívala písně ze svojí vlastní tvorby i z tvorby svých známých. Na kytaru doprovázel Vojtěch Tomáš. Také členky Klubu SKS Teplice tento projekt účastí i finančně podpořily.
Na 12. července 2022 je naplánovaná společná pouť do Staré Boleslavi a dle možnosti setkání se členy tamějšího Klubu SKS.
Termín srpnového výletu do Benešova nad Ploučnicí a okolí určíme po upřesnění termínu výborové schůze SKS v Praze.
Za Klub SKS Teplice Michaela Hrebíčková

Záznam členské schůze klubu SKS Teplice v Čechách dne  6. 4. 2022

Členská schůze klubu SKS Teplice v Čechách se konala dne 6. 4. 2022 v dopoledních hodinách, v místnosti na faře v Teplicích; zúčastnilo se jí kolem 15 osob, jako hosté předsedkyně SKS doc. Lidmila Němcová, salezián P. M. Martínek, a Miroslav Kalabza, předseda místní Rady organizace SPCCh. 
Ukrajinští uprchlíci, kteří byli na schůzi pozváni se nedostavili; někteří odjeli řešit svá zaměstnání, matka zůstala doma s těžce nemocným dítětem. Sladké pečivo, které ženy SKS napekly, bylo jim předáno jako malý dárek.
 
Předsedkyně O. Červená představila program v minulém období, které bylo poznamenáno koronavirovou epidemií, doplnily ji M. Hrebíčková a J. Kolafová, obě členky výboru Klubu SKS. Zdůraznily spolupráci s Krajskou Radou seniorů Ústeckého kraje a s místními nevládními organizacemi. Zapojení do místního teplického života je pro Klub přínosem. Koronavirové období, nařízená karanténa a onemocnění členů silně ovlivnilo účast na akcích např. pletařek. Diskuse se zaměřila do budoucnosti.  Budoucí aktivity se soustředí na konání společných poutí do Jeníkova, Mariánských Radčic aj. což se osvědčilo, navázání spolupráce s dalšími kluby SKS ( návštěva Staré Boleslavi), setkávání pletařek, užší spolupráce s farností a články ve farním tisku, pokračování ve spolupráci s místními organizacemi a s Radou seniorů ČR Ústeckého kraje, účast na celostátních akcích SKS. Každá druhý čtvrtek v měsíci se koná klubové setkávání se zpěvem v Jeníkově, které je otevřeno i seniorům - nečlenům. Všichni přítomní obdrželi Sborník SKS, časopis Doba seniorů a Seniorské listy.
Předsedkyně SKS doc. L. Němcová pozdravila přítomné jménem vedení SKS, informovala o činnost výboru SKS, o Radě seniorů ČR i Evropské seniorské unii. Zdůraznila existenci web. stránek SKS, nutnost zlepšení digitální gramotnosti seniorů, zdravý životní styl, humanitární pomoc Ukrajině i možnost zapojení do grantových  akcí RSČR. Informovala o připravovaných akcích SKS, a to o konferenci  SKS 14.9. na Staroměstské radnici v Praze.
Poté doc. L. Němcová připravila  řízenou diskusi k tématu " Jaké závěry jsme vyvodili do budoucna z koronavirové epidemie ?" V besedě vystoupili všichni přítomni. 
Po ukončení pracovní části, schůze neformálně pokračovala společným obědem v místní restauraci.

Doc. Lidmila Němcová

12.3.2022 se uskutečnila pouť za mír v Mariánských Radčicích

SKS-Teplice-220312.jpg

Klub SKS v Teplicích v lednu 2021 během pandemie spolupracoval s litoměřickým Centrem pro náhradní péči o.p.s. a uspořádal sbírku drogistického materiálu pro pomoc slabším rodinách s dětmi v pěstounské péči. Šlo o prací prostředky, toaletní papír, mýdlo, šampóny, sprchové gely, zubní pasty apod. Sbírka byla velice úspěšná i přes období pandemie. Olga Červená

Rok 2020-2021
https://www.facebook.com/farnostteplice
Březen 2021 - ...opět pleteme

03_Teplice.png

Plán činnosti v r. 2019

První středa v měsíci setkání pletařek na faře v 9 hod – pravidelně
Únor 2019 – natáčení pro Radio Proglas
23.1. přednáška Petr Jandejsek: Přednostní volba pro chudé v 18 hod na faře
30.1. Pěšky do Jeruzaléma – Michael Martínek
20.2. Pavel Kuchař – Autorita: jsme – li křesťané, co to znamená mít autoritu...
20.3. Michael Martínek – Subsidiarita a participace
24.4. Kuchař Radomír – Jednota a svoboda
22.5. Michael Martínek – Umění žít jako křesťan

Zamyšlení nad odkazem P. Jana Hurníka - Václav Němec

Ing. Martin Kolacia: Smutné vzpomínky na KOMUNISTICKÝ REŽIM
 
Olga Červená
předsedkyně farního klubu Teplice v Čechách
Jaroslava Kolafová
Členka výboru - místopředsedkyně
Michaela Hrebíčková
Členka výboru - místopředsedkyně
Klub seniorů z Teplic ze zúčastnil semináře na Velehradě. VÍCE ZDE.
 

16.6.2018 se farníci v Teplicích sešli na den svátku věrozvěsta a míšeňskeho biskupa sv. Benna. Slavnostní mše s 24 kněží a biskupem Mons. Baxantem, doprovodem Collegium Hortensis byla završena posezením na farním dvoře. SKS aktivně přispělo k příjemnému průběhu oslav 80-tin P. Benno Beneše. Všem moc děkujeme.

SKS Teplice se sešlo před prázdninami 2018. P. Hurník přispěl čtením z bible a hezkým slovem. Pletařky při kávě a sladkém koláči si popovídaly o nadcházejících dovolených a už se těší na září. Olga Červená


Setkání farního Klubu v Teplicích dne 7. 3. 2018 - článek o ustavení klubu SKS naleznete ZDE.


Na snímku jsou pletařky obvazů pro malomocné, P. J. Hurník a Lidmila Němcová.
 

Činnost v r. 2017

Členové Klubu seniorů při farnosti v Teplicích v Čechách byli zváni vedením SKS na mnohé akce celostátního významu a zúčastnili se i členské schůze SKS v Praze. Členové se zabývají zcela dobrovolně a bezplatně různými aktivitami (pletení obvazů pro malomocné, nyní i deky pro RZ, rukodělná práce s mladými, výroba panenek pro Unicef, doučování dětí, práce s Romy, vzájemná pomoc a podpora, zájezdová činnost, účast v pěveckém sboru apod.).
Lidmila Němcová navštívila schůzi pobočky dne 7. 3. 2018 s následnou 1,5 hod. diskusí, rozdala informační letáky SKS a knížky o seniorech z grantu MPSV- EAPN. Pobočka si zvolila za předsedkyni Olgu Červenou a dvě místopředsedkyně - J. Kolafovou a M. Hrebíčkovou. Velký dík patří P. J. Hurníkovi.