2. 1. 2021

  
VESELÉ VÁNOCE 

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021

 

Rok 2020 byl zcela výjimečným rokem. Pandemie COVID – 19 přinesla lidstvu dosud nepoznané výzvy a zároveň mimořádné ohrožení zdraví, životů, práv a spokojeného žití seniorů. Týká se všech a doléhá na každého jednotlivce. Stává se katalyzátorem při hledání cest, jak má společnost vnímat potřeby a lidská práva starých spoluobčanů.

Evropa si během zotavování z covidové pandemie získává příležitost vydláždit si cestu k inkluzivnější a spravedlivější společnosti přátelské ke všem věkovým skupinám, spočívající na demokracii, na vládě práva a na nepostradatelném respektu k lidské důstojnosti. Tyto myšlenky jsme vyjádřili v nedávné rezoluci se zdůrazněním, že musíme při budování a zotavování Evropy držet pohromadě.

Koncem roku 2020 jsme počítali s oslavou 25. výročí založení ESU a jsme vděčni všem, kteří se zasloužili o její vybudování. Děkujeme Vám a všem partnerům z naší sítě za Vaši aktivní činnost pro dobro spoluobčanů a za spolupráci v našem společenství.

Přejeme si, aby se r. 2021 stal rokem naděje a solidarity, který zdůrazní práva seniorů a jejich přání mít aktivní úlohu ve společnosti a při vytváření její politiky.

Podělme se o zkušenosti a o dobrou praxi, nechť je hlas seniorů slyšen, participace seniorů buď posuzována jako dar i jako příležitost.

An Hermans, prezidentka ESU
Guido Dumont, generální tajemník ESU

přeložila: Lidmila Němcová
 
15. 12. 2020
4. 12. 2020
Zemřel Dr. František Reichel, významný český politik a člen ČSL (27.1.1938 - 20.11.2020). Přebíráme z KT 49/2020 článek Ing. Jana Kasala, bývalého předsedy KDU-ČSL a poslance, ve kterém vzpomíná na přední osobnost křesťanské československé politické scény. Dále uvádíme osobní vzpomínku dr. Václava Roubala.